سرمه دان سنگی

تهیه شده از سنگ مرمر

★★★★★
★★★★★
 (4 نظر)

سایز

قیمت: 60,000 تومان
توضیحات:
چشم اولین عضوی است که از منافع سرمه بهره مند می شود چرا که درمان ضعف چشم است، رطوبت اضافی در چشم را از بین می برد، مانع آب سیاه و آب مروارید است، دیده را جلا می دهد و تاری دید را برطرف می کند، مانع تمام بیماری های چشم است، برطرف کننده عفونت چشم می باشد، موثر در درمان تمام بیماری های چشم است.