تحفه المومنین (2جلدی)

سیدمحمد مؤمن تنکابنی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 735,000 تومان

توضیحات:

تحفة المؤمنین، کتابی است در زمینه طب و عمدتاً درباره «مُفردات پزشکی»، به فارسی و نوشته محمد مؤمن حسینی تنکابنی معروف به حکیم مؤمن، پزشک مخصوص شاه سلیمان صفوی، در قرن یازدهم می‌باشد. این کتاب از مشهورترین نگاشته‌های طب فارسی پیرامون دواشناسی است و پس از تالیف، مورد توجه بسیاری از اطباء قرار گرفته است. کتاب مزبور در دو بخش تشخیصات و دستورات تنظیم شده. مفصل‌ترین و مشهورترین بخش آن درباره مفردات نگاشته شده است.