هاضوم پودری

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم هنگامی که سفیدی(مانند ماست و سفیده ی تخم مرغ) و غذایی که سنگینی و اذیت داشت می خورد از هاضوم استفاده می کرد.

★★★★★
★★★★★
 (3 نظر)

سایز

قیمت: 11,000 تومان

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم هنگامی که سفیدی(مانند ماست و سفیده ی تخم مرغ) و غذایی که سنگینی و اذیت داشت می خورد از هاضوم استفاده می کرد.

حضرت می فرمود هنگامی که از هاضوم استفاده می کنم نگران از چیزی که می خورم نیستم( به جهت اینکه به خوبی هضم خواهد شد).

معده را قوی می کند و بلغم را قطع می کند و ایمنی از لقوه(فلج و انحراف قسمتی از صورت یا بدن) است.

خوب است که نمک دریا به آن اضافه شود و پیش از صرف غذا استفاده شود.

 

تهیه شده در: موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء