خواص الحيوان (لاهيجی)

لی بن عبدالواسع کامی لاهیجی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 189,000 تومان

توضیحات:

یکی از کتب ارزنده‌ای که در جانورشناسی در عصر صفوی نوشته شده و از منابع مهم تاریخ علم است کتاب خواص الحیوان نوشته علی بن عبدالواسع کامی لاهیجی مقتول در 1039ق. می باشد. کتاب حاضر، در زمینه جانورشناسی در عصر صفوی نوشته‌ شده، و مشتمل بر دو مقاله است. مقاله اول در هشت باب و مقاله دوم در بیان خواص و اخلاق و منافع و مضار سایر حیوانات و در پنج قسم است.