مخزن الادویه (2 جلدی - رحلی)

محمد حسین عقیلی خراسانی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 1,050,000 تومان

توضیحات:

این کتاب یکی از مفصل ترین و مشهورترین کتاب موجود در توصیف ادویه است اعم از حیوانی و نباتی و معدنی و از ویژگی های قابل ذکر این کتاب میتوان به ضبط دقیق اعراب اسامی ادویه اشاره کرد و بیان اسامی مختلف دارو به زبان ها و حتی گویش های مختلف محلی و همچنین بیان دقیق ماهیت و یا به عبارت دیگر ریخت شناسی داروها و نقد و تصحیح نظرات دانشمندان متقدم را از ویژگی دیگر این کتاب میتوان ذکر کرد. اهمیت و جایگاه ویژه این کتاب تا به حدی است که امروزه امر داروشناسی بدون مراجعه به این کتاب ارزشمند کاری ناقص و ابتر می‌نماید.