ذخیره خوارزمشاهی 6 جلدی

سید اسماعیل جرجانی

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 2,100,000 تومان

توضیحات:

به راستی يكی از كامل‌ترين، مهمترين و مشهورترين كتاب‌های پزشكی در طب سنّتی، كتاب ذخيره خوارزمشاهی، تأليف دانشمند گرانقدر، سيد اسماعيل بن حسن حسينی جرجانی (گرگانی) است. دليل كامل بودن آن اين است كه اين كتاب را دايره المعارف طب فارسی به شمار می‌آورند؛ و اهميت آن در اين است كه اين كتاب، اولين كتابی است كه به صورت جامع در علم طب، به فارسی نگاشته شده است و به اين دليل جرجانی را بنيان گذار راستين پزشكی پارسی می دانند.