هاضوم قرصی

40 گرمی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 22,000 تومان

خواص:

مفید برای رفلکس (ترش کردن)

مفید برای هضم غذا

تقویت کننده معده

رفع غلبه بلغم

رشد پرزهای معده

افزایش اشتها

مفید برای رفع بوی بد مدفوع