غذای سالم ، غذای ارگانيک

400 گرم دکتر محمد دریایی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 55,000 تومان

غذاهایی که امروزه مصرف می کنیم از زمان پیدایش و تولید به سموم مختلف آغشته است، و در نهایت مصرف و وارد بدن می‌شوند. ضروری است که بدانیم انواع سبزیجات و پروتئین‌ها را چگونه به دست بیاوریم و آنها را جایگزین محصولاتی کنیم که آغشته به مواد شیمیایی هستند. در این کتاب درباره محصولات ارگانیک و مباحث مربوط به کشاورزی ارگانیک و غذای سالم توضیحاتی ارائه شده است، و جنبه‌های کشاورزی و سلامت محیط زیست مورد بحث قرار گرفته، همچنین توضیحاتی درباره ضررها و ضایعاتی که مصرف مواد شیمیایی به دنبال دارند آورده شده است.