طب استعماری

دکتر محمد دریایی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

توضیحات:

طب استعماری، طب مافیایی و شبکه پیچیده‌ای است که فرآیند تهیه و تولید تا توزیع داروهای شمیایی در میان ملت‌ها را در بر می‌گیرد. عوارض تغذیه ناسالم و اثرات زیان بار داروهای شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی، فواید طب سنتی و در آخر تاریخ ترفندهای استعمار برای تغییر وضعیت سلامت جامعه ایران در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.