کتری دسته دار مسی

870 گرم ارتفاع بادسته 28 ارتفاع بدون دسته 15 دهانه 13 دور شکم 58

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 1,560,000 تومان