روغن بادام تلخ

20 سی سی پاک کننده آثار لکه در صورت و بدن، رافع چین و چروک پوست صورت رفع ترک و شقاق پوست تقویت مو و جلوگیری از ریزش ،  مفید جهت درد مفاصل و کمر نفوذ کننده سریع به پوست جهت ماساژ و ...

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

قیمت: 9,000 تومان

پاک کننده آثار لکه در صورت و بدن، رافع چین و چروک پوست صورت رفع ترک و شقاق پوست تقویت مو و جلوگیری از ریزش ،  مفید جهت درد مفاصل و کمر نفوذ کننده سریع به پوست جهت ماساژ و ...