روغن زیتون

800 سی سی

★★★★★
★★★★★
 (3 نظر)

سایز

قیمت: 250,000 242,500 تومان 3%

اولین روغن مورد استفاده توسط بشر، روغن زیتون بوده است. روغن زیتون قدیمی ترین روغنی است که مورد استفاده بشر بوده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: روغن گذشتگان غیر از روغن زیتون نبوده است. هم زیتون و هم روغن زیتون در قرآن آمده است. پیامبر اکرم صل الله علیه وآله وسلم می فرماید: روغن زیتون روغن نیکان است و خوراک برگزیدگان است.

روغن زیتون هم برای مالیدن و هم برای خوردن بهترین روغن است زیرا در قرآن به آن اشاره شده است.  انسان خلق شده (پیامبر) به بهترین وصی خود (علی ع) در روی زمین سفارش می کند که هم روغن زیتون بخورد و هم با آن روغن مالی انجام دهد.

مراقب روغن زیتون ها تقلبی باشید. روغن زیتون تقلبی روغن هایی است که با سود شیمیایی از تفاله های زیتون استخراج می شود. روغن زیتون اصل روغنی است که با فشردن دانه های زیتون به دست می آید که به آن روغن فشار اول می گویند.

سلامت و تندرست باشید
موسسه تحقیقات طب و علوم اسلامی الشفاء