التصریف لمن عجز عن التالیف

زهراوی اندلسی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 52,500 تومان

توضیحات:

التصریف لمن عجز عن التألیف  کتابی است به زبان عربی با موضوع پزشکی و جراحی، که در حدود سال ۱۰۰۰ توسط ابوالقاسم زهراوی نوشته شده‌، و دارای سی مقاله است که 29 مقاله آن اختصاص به بیماری های مختلف و کیفیت درمان آنها و شناخت ادویه و عقاقیر دارد. آنچه پیش از همه مورد توجه قرار گرفته، مقاله سی‌ام است که اختصاص به جراحی دارد. از زهراوی به عنوان بزرگترین جرّاح اسلامی در دانشگاههای اروپا و دوران اسلام یاد می شد، و نام او همراه با نام بقراط و جالینوس «مثلث علمی» نیرومندی را در جهان پزشکی آن زمان تشکیل می داد.