چای مرزنجوش

100 گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 25,000 تومان

توضیحات:

در روایتی از پیامبر (ص) آمده: «عليكم بالمرزنجوش وشموه فإنه جيد للخشام والخشام داء» یعنی «بر شما باد مرزنجوش، آن را بو کنید، زیرا برای محدوده بینی (شامل مخاط ها و سینوس ها می شود) مفید است. گرفتگی بینی بیماری است که در سینوس‌ها است.

دمکرده یا جوشانده مرزنجوش برای سر و بیماری های آن مفید است.