رنگ لب آلبالویی (رژ) کد 4

فاقد هرگونه مواد شیمیایی _ رنگ دهی و ماندگاری بسیار خوب

★★★★★
★★★★★
 (2 نظر)

سایز

قیمت: 36,000 تومان

توضیحات:

فاقد هر گونه مواد نگهدارنده ، ویتامنه ، سرب، وازلین، فنوکسی، لانولین، پایدار کننده و ...

توضیح عکس دوم

به علت درخواست مکرر مشتریان عزیز طیبات مبنی بر ارائه برگه #آزمایش برخی محصولات و حصول اطمینان از ادعای ما نسبت به طبیعی بودن وعدم استفاده از مواد صنعتی وشیمیایی در تولید..... 
👈بر آن شدیم برخی محصولات را در آزمایشگاه های #معتبر وحرفه ای کشور #آنالیز کرده و جواب آن را در کانال بارگزاری نماییم

🔺اگرچه آنالیز های آزمایشگاهی در تشخیص محصول سالم وطیب، برای ما اهمیت چندانی ندارد، اما جهت #احترام به اعتماد شما بزرگواران این امر انجام شد

👆عکس فوق: جواب آزمایش میزان سرب وآرسنیک رژ لب طیبات میباشد. درصورتی که حد مجاز ومورد تایید جهانی در سرب20ppmودرآرسنیک2ppm هست، ولی رژ لب طیبات از حد مجاز هم پایینتر وصفر میباشد.