365 روز با غذاهای گیاهی ایرانی

دکتر محمد دریایی، رسول حیدری

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 212,500 تومان

توضیحات:

امروزه توجه به مصلحات غذایی؛ یعنی مواد غذایی و خوراکی‌هایی که زیان احتمالی غذاها و خوراکی‌ها را خنثی می‌کنند، و تکیه بر شناخت تعارض‌ها و ناسازگاری‌های غذایی، ما را در راستای تحقق سلامتی و بهداشت جسم و روان یاری می‌رساند. کتاب پیش رو علاوه بر نحوه تهیه غذاهای سالم ایرانی و بیان خواص و طبیعت آن‌ها، به گونه‌ای شیوه تغذیه سالم را بیان کرده است. مخاطبان این اثر در دو بخش کلی با «آشپزی گیاهی» و «فلسفه گرمی و سردی خوراکی‌ها؛ جدول مصلحات گیاهی» آشنا می شوند.