جوانه گندم

250گرم

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 13,000 تومان

🔰جوانه های طیبات
👈منبع فراوانی از ویتامین ها ومواد معدنی