علاج فوری (برء الساعه)

محمد بن زکریای رازی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

توضیحات:

علاج فوری (برء الساعه) کتابی در زمینه پزشکی از محمد زکریای رازی است. برخی مورخان این کتاب را آخرین اثر رازی می‌دانند. رازی در مقدمهٔ کتاب، دلیل نگارش این اثر را خواست ابوالقاسم عبیدالله وزیر ذکر می‌کند. متن عربی برءالساعه در بیست و سه باب است و یک دورهٔ کامل درمان بیماری‌های عمومی است، و بیشتر به درمان بیماری‌های مورد احتیاج طبقات بالا و بزرگان می‌پردازد.