تسبیح فیروزه نشابوری اصیل و فاخر 50

38سانتی متر

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 6,200,000 تومان

تقویت چشم

برای تقویت و همچنین درمانی بیماری های مرتبط با چشم, سنگ فیروزه بسیار توصیه شده است و خواص بسیاری نیز دارد.

بیماری های گوارشی

درمان بیماری های گوارشی,ریوی از دیگر خواص مهم سنگ فیروزه میباشد.

سنگ فیروزه برای درمان بیماری های روحی

رفع بیماری های مهم روحی , افزایش روحیه و امیدواری از دیگر خواص مهم سنگ فیروزه میباشد

سنگ فیروزه برای ایجاد نشاط و روحیه

ایجاد شادی و نشاط و همچنین افزایش قدرت اعتماد به نفس یکی دیگر از خواص بی نظیر سنگ فیروزه میباشد