مزاج شناسی و نسخه های حکیم خیراندیش

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 390,000 تومان

توضیحات:

عناوین کتاب شامل:
فصل اول؛ تعریف طب سنتیِ اسلامی و اهمیت و مزایای آن
فصل دوم؛ روش های تشخیص بیماریها در طب سنتیِ اسلامی شامل: آموزش کامل مزاج شناسی، کنترل نبض بیمار و بررسی ادرار و مدفوع بیمار
فصل سوم؛ روش های تغذیه ای برای پیشگیری و درمان در طب سنتیِ اسلامی
فصل چهارم؛ روش های رفتاری برای پیشگیری و درمان در طب سنتیِ اسلامی مانند بادکش، حجامت، فصد، قی، ورزش و ...
فصل پنجم؛ انواع بیماریها و نسخه های درمانی حکیم خیراندیش