دقایق العلاج (دوره 2 جلدی)

حاج محمد کریم خان کرمانی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

توضیحات:

این کتاب در حوزه مسائل پزشکی عملی است، و به تشخیص و درمان بیماری‌ها و شرح داروهای مختلف و طرز تهیه آنها پرداخته شده. اهمیت کتاب مزبور در این است که استفاده از یک دارو و درمان شخصاً توسط خود مولف یا یکی از نزدیکانش به ورطه  آزمایش رسیده، و از این جهت به اعتبار کتاب افزوده است.