آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)

دکتر محمد دریایی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 315,000 تومان

توضیحات:

این اثر توسط دکتر محمد دریایی نوشته شده، وی در کتاب مزبور طب الرضا (ع) را بر اساس طب نوین، تحلیل علمی کرده است. کتاب به دو بخش تقسیم شده. نویسنده در بخش اول به نام آموزه‌های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)، در 14 فصل به تشریح این آموزه‌ها پرداخته است. بخش دوم هم به مفردات گیاهی، مواد معدنی و حیوانی در طب‌الرضا اختصاص دارد.