یاقوت الحمراء

حاج محمد کریم خان کرمانی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 52,500 تومان

توضیحات:

یاقوت الحمرا یکی از رساله‌های حکیم محمد کریم‌خان کرمانی است که در آن درباره رنگ سرخ و دیگر خصوصیات این رنگ، توضیحاتی داده شده است. نویسنده در دو مقاله و یک خاتمه، توضیحاتی پیرامون رنگ و حقیقت آن، رنگ سرخ و کیفیت خلقت و نزولش با استفاده از آیات قرآنی، تفصیل ظاهر، تأویل باطن و باطن تأویل آن شرح می‌دهد، و در خاتمه نیز در کیفیت رنگ گرفتن و رنگ کردن پشم به رنگ سرخ، توضیح مفصلی ارائه می‌کند.