ترجمه و شرح قانونچه فی الطب

خوارزمی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 157,500 تومان

توضیحات:

تاب «قانونچه فی الطب» اثر محمود بن محمد چغمینی خوارزمی (متوفی ۷۴۵ق) خلاصه تمام ابواب و سرفصل‌هاى مورد توجه در طب سنتى است که به زبان عربی در علم طب نوشته شده و به نوعی از مهم‌ترین کتب درسی طب سنتی محسوب می‌شود. کتاب مزبور در ده مقاله و به شرح ذیل است:شرح مقدمات و مبانی در حفظ الصحه و معالجات و مفردات دارویی امور طبیعیه، تشریح، اسباب و علایم، معالجات، امراض مختص اعضا، امراض عمومی بدن، و در نهایت طبقه بندی غذاها و داروها با تاکید بر طبیعت و افعال و خواص هر یک