شراب رضوی

200 گرم داروی خوب و موثری است که خوب است بعد از خوردن غذا به جای استفاده از نوشابه ها استفاده شود. این شربت در حقیقت درمان دردهای کهنه که شامل کمر درد و پا درد است و درمان دردهای سرد مانند نقرس است. این شربت از مویز هسته گرفته شده تهیه شده است. ماده اصلی این شربت مویز هسته گرفته شده و عسل می باشد که هر دو خاصیت های فراوانی دارند. غیر از مویز و عسل از زنجفیل  میخک دارچین  زعفران  سنبل الطیب کاسنی مصطکی نیز استفاده می شود.

★★★★★
★★★★★
 (4 نظر)

سایز

قیمت: 49,500 تومان

داروی خوب و موثری است که خوب است بعد از خوردن غذا به جای استفاده از نوشابه ها استفاده شود. این شربت در حقیقت درمان دردهای کهنه که شامل کمر درد و پا درد است و درمان دردهای سرد مانند نقرس است. این شربت از مویز هسته گرفته شده تهیه شده است. ماده اصلی این شربت مویز هسته گرفته شده و عسل می باشد که هر دو خاصیت های فراوانی دارند. غیر از مویز و عسل از زنجفیل  میخک دارچین  زعفران  سنبل الطیب کاسنی مصطکی نیز استفاده می شود.

 

دستور ساخت این شربت از امام رضا علیه السلام است.