تریاق اعظم

عبدالکریم بن عبدالغنی طبیب گیلانی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 108,000 تومان

کتاب تریاق اعظم از مولفات طبیب گیلانی است که مولف آن در گفتارهایی به عوارض سموم و داروهایی که می‌توانند سمیت ایجاد کنند پرداخته و در جهت تدارک یا جبران این عوارض توصیه‌ها و نسخی ارائه نموده است.