کرسی

اندازه ۷۰×۷۰ جنس چوب صنوبر هست قابل ارسال با اتوبوس 🔺مدت زمان آماده سازی کرسی ولحاف 3الی8 روز میباشد

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

۹۰×۹۰
70×70
قیمت: 590,000 تومان