طول عمر بدون قند و شكر

لطيف راشدی

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 5,250 تومان

توضیحات:

از دیرباز، غذاشناسان در مورد مصرف قند و شکر به ما هشدارهای جدی داده بودند. زیرا با ترکیب آن با مواد شیمیایی زیان آور، مصرف آن برای انسان زیان ها و تبعات ناگواری دارد. ازجمله این تبعات و زیان ها، خستگی و بی خوابی شدیدی است که کسلی و ناراحتی اعصاب، در پی خواهد داشت. افزودنی هایی که در ساخت قند و شکر به کار برده می شود، در درازمدت می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد؛ زیرا از حالت طبیعی خود به حالت فرآورده مرکب از مواد مضر، درمی آید و این یعنی هشدار و زنگ خطر برای مصرف کنندگان آن می باشد.