جو پوست کنده

500 گرم حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 5,500 تومان

ارگانیک و دیم و فاقد سموم

حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند #احسن