قرص برگ خرفه

40 گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 17,000 تومان

خواص:

تقویت کبد

رفع حرارت بدن

درمان صفرا و غلبه خون

رفع کبد چرب

افزایش دهنده عقل

تقویت کلیه و سیستم خون رسانی

مصفی اخلاط وتعدیل کننده آنها