الفصول فی الطب

ابی بکر محمد بن زکریا رازی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 42,000 تومان

توضیحات:

یکی از آثار ارزشمند رازی کتاب الفصول فی‌الطب (المرشد فی‌الطب) است که می‌توان با بررسی آن به گرانبار بودن دانش پزشکی وی پی برد. رازی این کتاب را پس از پژوهش‌های گسترده در نوشته‌ها و به دست آوردن تجربۀ بسیار نگاشته است. مطالعه این اثر نشان می‌دهد که وی قبل از نگارش آن، بسیاری از کتب پزشکی پیشینیان را مطالعه کرده است. از سوی دیگر، مؤلف، این کتاب را به این انگیزه نوشته که به باور او بقراط در «فصول» خویش دچار اشتباهات عدیده‌ای شده است، و او خواسته کتابی بر همان نمط، ولی بدون اشتباه تدوین نماید. برخی از موضوعات مطرح شده در این کتاب بدین شرح است:
اسطقسات، مزاج، هواها و آب‌ها و غذاها و داروها، آب‌ها و برف و یخ ، استخراج قوای داروها و غذاها، ریاضت ، حمام ، خواب و بیداری، نیاز به غذا و کاربرد درست آن، داروهای مسهل، ترکیب داروها، بیماری و سبب و عرض، نبض ، تنفس ، بحران و…