دغل العین و معرفة محنة الکحالین

ابوزکریا یوحنا (یحیی) بن ماسویه خوزی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 63,000 تومان

توضیحات:

دغل‌العین کهن‌ترین کتاب درسی چشم پزشکی است که در آن لغات و اصطلاحات یونانی و فارسی به چشم میخورند که براساس نسخه ای کهن در کتابخانه تیمورپاشای قاهره تصحیح شده است. معرفة محنة الکحالین که در آن به شرح و توضیح طبقات و رطوبات چشم و برخی امراض آن پرداخته و گاه معادل یونانی و سریانی آنها را نیز ذکر میکند که این لغات و اصطلاحات در بررسی زبان شناسی متون علمی بسیار مهم هستند. همچنین مبحث نظریه بینایی از دیدگاه یونانیان و انتقال آن به عالم اسلام را میتوان با استناد به مباحثی که در این رساله وجود دارد، بسط و گسترش داد.