برگ خشک کاسنی

100گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 10,000 تومان

یکی از گیاهانی که قطره‌ای از بهشت هر صبح روی آن می‌ریزد کاسنی است.

کاسنی درمان نازایی است. کسی که نازا است یا فرزندان کمی دارد کاسنی بخورد تا تعداد فرزندان زیاد بشود