روغن زرد گاومیش

650 گرم

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 140,000 تومان

از روغن زرد در روایات به نام (سمن) یاد می شود. تمام روغن زرد ها خوب است اما روغن زرد گاوی بیشترین تاکیدات را دارد. 

یکی از صفات بارز و برجسته گاومیش تغذیه آن از علوفه خشبی و به مقدار زیاد است و از این نظر بر گاو برتری دارد زیرا اولاً دستگاه گوارشی گاومیش از گاو حجیم‌تر و ثانیاً چین خوردگی‌های آن بیشتر است. ثالثاً میکروارگانیسمهای شکمبه گاومیش از لحاظ تعداد و تنوع از گاو گسترده‌ترند.

گفته می شود شیر گاومیش از نظر چربی از شیر گاو غنی‌تر و دارای ماده خشک کمتر و بین میزان درصد لاکتوز با شیر گاو متفاوت زیادی نسبت املاح شیر گاومیش و پروتئین شیر گاومیش از شیر گاو بیشتر است.