سرمه دان برنجی

★★★★★
★★★★★
 (6 نظر)

سایز

قیمت: 46,000 تومان
توضیحات:
چشم اولین عضوی است که از منافع سرمه بهره مند می شود چرا که درمان ضعف چشم است، رطوبت اضافی در چشم را از بین می برد، مانع آب سیاه و آب مروارید است، دیده را جلا می دهد و تاری دید را برطرف می کند، مانع تمام بیماری های چشم است، برطرف کننده عفونت چشم می باشد، موثر در درمان تمام بیماری های چشم است.
اما غیر از چشم نقش موثر و شگفت انگیزی در بهداشت فردی و زیبایی دارد.