مزاج خود را بشناسیم

دکتر محمد دریایی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 68,000 تومان

توضیحات:

کتاب حاضر، مجموعه‌ای کامل درباره شناخت انواع مزاج‌ها و مفهوم سردی و گرمی در بدن، مصلحات خوراکی‌ها و… است. در این اثر، خواص عرقیات گیاهی، حبوبات، مغزهای گیاهی، درمان‌های سنّتی براساس غذا درمانی و گیاهان دارویی ذکر شده است. هدف کلّی اثر، شناخت طبایع، بر پایه طب ایرانی و کمک به مخاطب در جهت آگاهی از مزاج خود بر پایه علایم طبّی و بهداشتی و شیمیایی بوده، و نگارنده در تألیف این مجموعه، از منابع معتبر دینی و طبّی قدیم و جدید سود جسته است.