عدس سبز

500گرم

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 35,000 تومان

ارگانیک و دیم و فاقد سموم 

حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند #احسن