عدس سبز

500گرم ارگانیک و دیم و فاقد سموم  حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 39,000 تومان

ارگانیک و دیم و فاقد سموم 

حبوبات دیم کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری نسبت به سایر حبوبات آبی و خارجی دارند #احسن