روغن زنجبیل

20 سی سی درمان درد های سرد و بلغمی دارای طبع گرم و خشک، مسکن درد مفاصل و کمر، لاغر کننده شکم و مواضع چربی مالیدن به ملاج سر جهت گرما بخشی و کنترل سردی سر و ده‌ها خواص دیگر

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 10,000 تومان

درمان درد های سرد و بلغمی دارای طبع گرم و خشک، مسکن درد مفاصل و کمر، لاغر کننده شکم و مواضع چربی مالیدن به ملاج سر جهت گرما بخشی و کنترل سردی سر و ده‌ها خواص دیگر