انفیه کندوش

درمانی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 25,000 تومان

توضیحات:

مفاد روایات این است که سرماخوردگی را درمان نکنید چون خود سرماخوردگی درمان است. اما اگر طولانی و مشکل ساز شده است می‌شود درمان کرد و درمان آن همین انفیه است.

برای افرادی که در مغز آن ها جمع می‌شود درمان است. کسانی که آب مغزشان زیاد می‌شود و در سر آن ها «شانت» قرار می‌دهد این انفیه برای آن ها شانت محسوب می‌شود. و مواردی برای لقوه و فلج هم مفید است.

شانت لوله ای است که در مغز می‌گذارند تا آب اضافی مغز که در اثر تصادف یا مادر زادی به وجود آمده است خالی شود