علوم بینایی و بینایی سنجی

پژوهشگر اپتومتریست میرغفار صحیحی اسکویی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 105,000 تومان

توضیحات:

این کتاب با استناد به آیات قرآنی و تاریخ مشکلات بینایی آغاز می شود، و به بزرگان این رشته و اختراع و ابداع بسیاری از وسایل اولیه چشم پزشکی و بینایی سنجی پرداخته شده است. کتاب مذکور با شیوه روزنامه‌ای نگارش شده و به آسانی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد. این کتاب حاوی مطالب چشم پزشکی، تاریخ، سیر تحولات اپتومتری در دوران قاجار و گسترش صنعت عینک سازی ایران در این مقطع زمانی است که عمدتا، سفرنامه های ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه را در ارتباط با مشکلات بینایی مورد بررسی قرار می دهد که همراه با تازه هایی ارزشمند از زندگی امیر کبیر، چشم پزشکان خاندان شمس، دوگوبینو، مشروطیت و کریستن سن دانمارکی است، و به دلیل تصاویر ارائه شده در آن منحصر به فرد می باشد.