ماکارونی سبوسدار طیبات

700 گرم قطعا محصولاتی که با گندم کامل تهیه میشوند بسیار مفیدتر و مقوی تر نسبت به محصولات بدون سبوس هستند ماکارونی سبوس دار طیبات از لحاظ مزه‌وپخت بسیار خوب است ،اگرچه برخی مزه ماکارونی بدون سبوس را ترجیح میدهند‌.مانند انتخاب نان سنگگ ونان لواش.

★★★★★
★★★★★
 (11 نظر)

سایز

قیمت: 41,500 تومان

طبیعی و سالم 

تهیه شده  از آرد گندم کامل و نمک سالم 
ماکارونی سبوس دار طیبات چگونه است؟
پاسخ:1_قطعا محصولاتی که با گندم کامل تهیه میشوند بسیار مفیدتر و مقوی تر نسبت به محصولات بدون سبوس هستند. بلاشک سفارش طب اسلامی و طب ایرانی بر مصرف گندم سبوس دار میباشد.2_ماکارونی سبوس دار طیبات از لحاظ مزه‌وپخت بسیار خوب است ،اگرچه برخی مزه ماکارونی بدون سبوس را ترجیح میدهند‌.مانند انتخاب نان سنگگ ونان لواش.3_ فراموش نکنیم،محصول هر چه سالم تر ومفیدتر باشد،برای سلامتی ما مناسب تر است و مزه را فدای کیفیت و طیب بودن نکنیم