سس فلفل طیبات

300گرم #احسن

★★★★★
★★★★★
 (1 نظر)

سایز

قیمت: 39,500 تومان

بدون گوجه و مواد شیمیایی 

بسیار خوشمزه و لذیذ 

و بسیار تند