دوغ سنتی موسیر کرفس

۱.۵ لیتر

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 13,000 تومان

محصولی از جنوب کشور که بسیار لذیذ و خوشمزه میباشد همراه با کرفس و موسیر کوهی که به سبک روستایی و سنتی تهیه میشود.