ماست سنتی طیبات

1000 گرم - امکان ارسال به صورت غیر پستی 🔺توزیع به صورت فله وسنتی میباشد.

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 39,000 تومان

❌فاقد هرگونه افزودنی، غلیط کننده، نگهدارنده، و...
🔸تولید در ظروف سفالی وبدون هر گونه استفاده از ظروف یکبار مصرف مضر میباشد