ماکارونی پیچ

400گرم سبوسدار

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 13,000 تومان

ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان به منظور خرید و مصرف محصولات غذایی محسوب می شود. ماکارانی از اشکال جدید التاسیس هستند که برای اقبال بیشتر به سمت محصولات سالم تهیه می شوند.