روغن فلفل سیاه

20ml کاربردهای بسیاری در طب دارد بهبود در عملکرد دستگاه گوارش ضد یبوست کاهش نفخ معده

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 10,000 تومان

 کاربردهای بسیاری در طب دارد

بهبود در عملکرد دستگاه گوارش

ضد یبوست

کاهش نفخ معده

باعث عروق کردن و ادرار بیشتر شود که در نهایت توانایی بدن در از بین بردن سموم و مواد زائد افزایش می یابد.

کاهش سینوزیت

 خاصیت مسهل و ملین

ضد ویروس