حلوای سوهان اصل و تاریخی400ساله
 حلوای سوهان اصل و تاریخی400ساله

مناسب برای افراد سردمزاج است. کثیرالغذا و مولد خون غلیظ است؛ همچنین برای درد کمر و تقویت اعصاب و قوای جنسی، مفید است.


طریقه تهیه آن بدین صورت است
 ابتدا گندم را در آب به قدری بخیسانند که نم بر دارد، سپس در کیسه کرده و در آفتاب بگذارند و هر روز مقداری آب بر او بپاشند تا شروع به سبز شدن کند، سپس در آفتاب خشک کرده و آرد کنند و با نصف یا مساوی او آرد گندم مخلوط نمایند و آب را به جوش آورده، اندک اندک ریخته و هم بزنند و بجوشانند تا آرد کاملا طبخ شده و بسیار غلیظ گردد، سپس مقداری روغن طعام یا روغن کنجد اضافه نمایند و بعد از جذب روغن، شیرۀ شکر یا دوشاب انگوری به قدر شیرینی که مقصود باشد اضافه نموده و آنقدری بجوشانند که روغن جذب کرده را شروع به دفع کند، بعد از آن مغز پسته، گردو و نارگیل و دارچین و زنجبیل و هل و جوزبوا و قرنفل و فلفل، از هر یک به مقداری اضافه نمایند که مناسب ذایقه شود.