جذاب‌سازی زمان سحری و افطاری برای بچه‌ها
جذاب‌سازی زمان سحری و افطاری برای بچه‌ها


🔹آیت الله حائری شیرازی🔹


🔸جذاب‌سازی زمان سحری و افطاری برای بچه‌ها🔸


سحری را به نحوی ترتیب دهید که بچه‌ها به شما سفارش کنند که ما را سحر بیدار کنید! یک چیز #خوش‌مزه‌ای بخرید و بگویید این را وقتی برای سحری بیدار شدیم می‌خوریم.
 
#پولی را هم سر سفرۀ سحری و سر سفرۀ افطار به بچه‌ها بدهید تا اینها از ماه رمضان #خوششان_بیاید؛ از روزه گرفتن خوششان بیاید. روزۀ آنها را با پول بخرید! این خلاف شرع نیست! اگر حتی نصف روز روزه می‌روند، به آنها جایزه بدهید. برای حجاب‌شان جایزه بدهید تا اینها به حجاب‌شان، به عفت‌شان، به پاکی‌شان علاقه‌مند شوند. بعد که کم‌کم عادت کردند و مزه‌اش زیر دندانشان رفت و خودشان خوبی اینها را درک کردند، [جایزه را قطع کنید] و دیگر آنها را به همان معرفت خودشان بسپارید.


✅(الـشفاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی
 eitaa.com/joinchat/1531445248C738e6059a