کرسی

اندازه ۷۰×۷۰ جنس چوب صنوبر هست قابل ارسال با اتوبوس 🔺مدت زمان آماده سازی کرسی ولحاف 3الی8 روز میباشد

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

۹۰×۹۰
قیمت: 800,000 تومان